Blog

25 februari 2018 Hertsberge leeft intervieuwt Stefaan

Lange fietstochten maken is altijd een stuk van mijn DNA geweest. In 1988 fietste ik met een boomlange maat naar Praag, de muur was nog niet gevallen. Het passeren aan het ijzeren gordijn was een  sterk beklijvende ervaring, ook het in elkaars armen vallen op de oude Karelsbrug. In 2007 was ik voor het werk in Timisoara, Roemenië. Ik zag een pijl waarop stond: Belgrado, 150 km. Dat triggerde me. Een stuk van Europa waar ik nog nooit was geweest. En waar bovendien zo’n bloedig conflict in onze achtertuin zich heeft afgespeeld.  

29 maart 2017 Nederland gluren bij de buren

Een rondje Nederland 11 provincies in 12 dagen

Kom je helemaal uit België met de fiets? Nou, respect man’. Waar ik ook kom, er is meteen gesprek, uitwisseling is te sterk uitgedrukt maar wel uitleg, hulp, … Ik geniet ook van de vele vrije tijd, het trage tempo, Workum is niet zo ver, er is tijd, voor foto’s, voor notentaart, voor mensjes gluren, voor vriendelijk knikken, voor Jan Terlouw. Morgen neemt Sietske me op sleeptouw.

2 juni 2015 Loskomen van de concerns

Enkele dagen voor ons festival Toekomststreken –huisgenoten hadden die week weinig plezier noch last van ons- bekeken we in het Masereelhuis ‘Voices of Transition’. Er was één baseline van de documentaire die veel samenvatte : “we moeten loskomen van de concerns”. Ik geloof dat het een Franse boer was die de gevleugelde uitspraak deed.

Op één week tijd, het was niet eens bedoeld, waren er enkele sterke getuigenissen en praktijken die dat loswrikken perfect illustreerden.

8 okt 2014 zelf denken en handelen met Harold Welzer

Tussen Peter-Tom Jones, Joris  Luyendijk, Vera Dua en Welzer in ga ik wat opdrogen en uitrusten in de nabije bibliotheek. Op de afdeling filosofie schrijf ik een passend stukje van Hannah Arendt over uit een lofrede voor haar geestgenoot en inspirator Karl Jaspers. Het zijn woorden die helemaal passen bij dit transitiefestival Grand Cru: ‘In het openbaar zeggen wat ieder afzonderlijk in gesloten kring weet , is van grote betekenis: het feit zelf dat iets door allen gehoord wordt, verleent het een uitstralingskracht en bekrachtigt het verschijnen ervan in de werkelijkheid’.

5 sept 2014 We gaan naar Amerika

We zijn gekomen voor een dia-presentatie en een vertelling van Dirk Musschoot met als titel ‘We gaan naar Amerika’, maar voor wie goed kijkt is het duidelijk dat mensen ook voor elkaar komen, om onder de mensen te zijn, om Jef van Bikschote en Madeleine van Poelkappelle … ik geniet van de koffiedrinkende en breeduit nieuwsjes-delende ouderen van dit dorp in de Westhoek.

Pagina's